nova trade
l

Temel Analiz

 

TEMEL ANALİZ

 

Temel analiz ile ekonomik, sosyal ve politik anlamda piyasaya bakarak hangi ülke ekonomisinin iyi hangisinin kötü olduğunu anlama yoludur. Bu analiz ile ülke ekonomisinin iyi olması durumunda para biriminin de değerli olabileceği, tersi durumda ise değersiz olabileceği sonucuna ulaşılır. Başka bir deyişle temel analiz, bir ülke ekonomisinin etüd edilmesi vasıtası ile para birimi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktır.

 

Foreks piyasalarında işlem yaparken takip edilmesi gereken en önemli datalar aşağıdaki gibidir.

 

Tarım Dışı İstihdam

Bu data piyasada en etkili datalardan biridir. Özellikle istihdam datası piyasa oyuncuları tarafından ekonominin gidişatının ön habercisi olarak algılanır. Açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Beklentilere göre yüksek gelen data doları pozitif etkilerken beklentilerden düşük gelen veri ise doları negatif etkiler.

 

Amerikan Merkez Bankası Toplantısı (FOMC)

Özellikle, son zamanlarda FED’in uyguladığı genişletici para politikalarından dolayı FED toplantıları ve FED Başkanının para politikaları ile ilgili yapacağı açıklamalar yakından takip edilmelidir. Genişletici para politikalarının devam edeceği yönünde açıklamalar yapılması doları zayıflatırken, genişletici para politikalarının sonlandırılması yönünde yapılacak açıklamalar ise doları güçlendirir.

 

Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon ile ilgili bir endekstir. Tüketicilerin aldıkları ürünlerin fiyatlar genel seviyesi üzerinden artışını ifade eder. Farklı konjonktürlerde farklı değerlendirilir. Eğer bir ülkede enflasyon tehdidi varsa artışı negatif, enflasyon tehdidi yoksa artışı ülke ekonomisine pozitif bir katkı olarak değerlendirilir. Açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Amerikan ekonomisinde TÜFE rakamlarının beklentilere göre yüksek gelmesi bir sonraki dönemde FED (Amerika Merkez Bankası) toplantısında FED’in faiz hadlerini yükseltmesi yönünde etki yapabileceği için Doları pozitif olarak etkiler, beklentilerden daha düşük gelir ise FED’in faiz hadlerini düşürebileceği etkisiyle doları negatif olarak etkiler.

 

İşsizlik Oranı

Bu data tarım dışı istihdam datası ile beraber açıklanan ve her ay Amerikan ekonomisini derinden etkileyen bir diğer önemli datadır. Açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Beklentilere göre yüksek gelen data doları negatif etkilerken beklentilerden düşük gelen veri ise doları pozitif

 

Haftalık İşsizlik Başvuruları

Temelde işsizlik oranı ile ilgili bir datadır. Haftalık olarak açıklanır. Aylık işsizlik datası açısından öncü niteliği taşır. Açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Beklentilere göre yüksek gelen data doları negatif etkilerken beklentilerden düşük gelen veri ise doları pozitif etkiler.

 

Gayri Safi Milli Hasıla

Gayri Safi Milli Hasıla ülkelerin yurtiçi üretim faktörleri toplamına net dış alem gelirlerinin eklenmesi ile bulunan ülke ekonomisi açısından en önemli göstergelerden biridir. Gayrisafi milli hasıladan amortismanlar ve dolaylı vergiler çıkarılarak milli gelir bulunur. Açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Beklentilere göre yüksek gelen data doları pozitif etkilerken beklentilerden düşük gelen veri ise doları negatif etkiler.

 

Perakende Satışlar

Perakende satışlar ülkenin piyasasındaki aktif hareketi belirlemek açısından değerli bir indikatördür. Perakende satışlar arttığında o ülkenin iç piyasasında bir canlanma olduğunu ifade eder. Bu kapsamda açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Beklentilere göre yüksek gelen data doları pozitif etkilerken beklentilerden düşük gelen veri ise doları negatif etkiler.

 

Endüstriyel Üretim

Bir ülkenin Endüstriyel üretim rakamlarının yüksekliği o ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır Açıklanan data bir önceki dönem gerçekleşen data ile mevcut dönem beklenen dataya göre değerlendirilir. Beklentilere göre yüksek gelen data doları pozitif etkilerken beklentilerden düşük gelen veri ise doları negatif etkiler.