nova trade
l

Swap

Swap işleme prosedürü, uzun (alış) ve kısa (satış) pozisyonlardaki swap değeri için ilgili paritedeki karşıt birim (yani paritenin sağ tarafındaki döviz) cinsindendir.Örnek vermek gerekirse EURUSD için USD, EURTRY için TRY cinsinden swap (gecelik taşıma bedeli) işleyecektir.

Swap, forex dünyasında en fark edilmeyen ve büyük bir kesim tarafından  tam olarak anlaşılamayan terimlerin başındadır. Swap mantığına göre alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri taşıdığınız pozisyonlardaki düşük faizli para birimi ve yüksek faizli para birimi ilişkisine göre + veya – olarak hesabınıza yansıtılır.

Swap maliyetinin buradaki mantığını açıklamak gerekirse iki para biriminden yüksek faizli olanı piyasaya verip düşük faizli olan para birimini elinizde tutmaya karar veriyorsanız, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma bedelini/maliyetini ödemeyi kabul ediyorsunuz demektir.

Swap, kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak,  düşük faiz ve yüksek faiz  ilişkisine göre hesaplanır. İki para biriminden yüksek faizli olanı satıp, düşük faizli olan alınıyorsa, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma maliyeti ödenmeye razı olunmuştur ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıtılır.

Örneğin; 

USDTRY alım (Uzun) pozisyonu olan yatırımcı piyasa diline göre TL para birimini satıp daha düşük faizli olan USD para birimini almış olduğu için bu işlemin yatırımcıya swap adı altında negatif ozuyönlü bir bedeli ortaya çıkacaktır.

 

SWAP TİCARİ OLARAK NE DEMEKTİR?

Kelime anlamıyla iki tarafın karşılıklı olarak konusu ve değeri aynı olan iktisadi ve mali değerleri birbiriyle değiş-tokuş etmeleri anlamına gelir. Bu anlamda mübadele, değişim veya takas demektir.

Döviz piyasasında swap işlemleri: Belli miktar dövizin aynı anda yapılan tek bir işlemle, farklı vadelere tabi olarak satın alınması ve satılması anlamındadır. Örneğin yurt dışındaki yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen bir kimseyi ele alalım. Bu kimse döviz piyasasında faaliyet gösteren bir bankadan, önce elindeki ulusal para fonları ile döviz satın alır. Sonra da buna bağlı olarak yapacağı ikinci bir işlemle bu dövizleri, diyelim ki üç ay sonra teslim kaydıyla aynı bankaya geri satar. Böylece bir Spot Piyasa işlemi ile bir Vadeli Döviz İşlemi tek işlem halinde birleştirilmiş, yani farklı vadelere tabi olarak aynı miktar döviz önce satın alınmış sonra satılmış olmaktadır.

PARA SWAPLARI NEDİR?

İlk modern para swapı 1982 yılında Dünya Bankası ve IBM arasında gerçekleştirilmiş ve sabit faizli Alman Markı ve İsviçre Frankı borçlarının Dünya Bankası’ndan sağlanan US Dolar borcu ile swap edilmesini içermiştir.

Bir para swapı iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir paranın başka bir para ile değiştirilmesi ve belirli bir süre sonunda değiştirilen ana paraların geri verilmesini içeren bir anlaşma olarak tanımlanabilir.

SWAP İŞLEMİNE NEDEN OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 

 1. Belirli dövizlere erişebilme yeteneği veya erişme güçlükleri.
 2. Değişken faizli fon sağlayabilme yeteneğine karşın, sabit faizli fon sağlamada karşılaşılan sorunlar.
 3. Belirli bir döviz üzerinden elde edilebilen ihracat ve diğer kredilerin varlığı ve farklı bir döviz cinsinden fon edinme zorunluluğu.
 4. Bazı piyasalarda erişilen vadelerin kısalığı.
 5. Firmaların farklı finans piyasalarında farklı kredi değerliliklerine sahip olmaları
 6. Farklı finansal piyasalarda kurumsal ve yapısal farklılıkların bulunması.

SWAP'IN KULLANIM ALANLARI NERELERDİR?

 1. Aktif getiri oranlarını yükseltmek.
 2. Kaynak kullanım maliyetlerini düşürmek.
 3. Risk yönetimi.
 4. Arbitraj ve alım-satımıdır.

SWAP İŞLEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

 1. Kredi arbitrajı sayesinde işletmeler, fon maliyetlerini azaltabilir.
 2. İşletmelerde etkin aktif ve pasif yönetimi sağlar.
 3. Farklı piyasalara erişim imkanı sağlar.
 4. Yeni kredi kullanma maliyetinin altında bir maliyetle yeni kaynaklara ulaşım imkanı sağlar.
 5. Farklı vadelerle sözleşme imkanı sağlar.
 6. Ticari sırları korumaya imkan verir.
 7. Üstlenilmiş olan riskleri azaltıcı veya ortadan kaldırıcı etki yaratır.